hoppa navigationen

Institute for Independent Business International Website

Mer information

 

 

 

Svensk flagga Sverige

Om IIB


Inledning

Institute for Independent Business (IIB) är den största organisationen i sitt slag med över 5.000 högt kvalificerade associerade, "Executive Associates", som har ackrediterats och arbetar med tusentals företag, mest inom sektorn små till medelstora företag, så kallade SME - Small to Medium Entreprises.

I motsats till större organisationer och företag, saknar ofta SME - företagen resurser för att bygga upp ett ledningsteam av professionella personer med erfarenhet av ett helt spann av vitala affärsområden. I praktiken faller ansvaret för att underhålla och utveckla ett framgångsrikt företag på ett litet fåtal ägare/ledare/partners. Ofta ligger ansvaret på en enda person. Med så många olika ansvarsområden och med begränsade resurser, känner sig många företagsledare frustrerade inför ständigt ökande krav.

Bakgrund

Institutet grundades 1984, ursprungligen som Institute for Independent British Businesses. Från sin start har Institutet utvecklats i linje med behoven i små till medelstora företag runt världen.

Affärsinformation

Institutet har försett den växande gruppen av ackrediterade associerade personer (Executive Associates) och oberoende affärsägare med omfattande information som normalt är svårtillgänglig. Institutet har också utgett publikationer som Small Business Today - nyligen ersatt av Independent Business Today . Den oberoende företagsägaren får genom dessa tillgång inte bara till löpande ämnesinformation utan också till akademisk forskning i klarspråk, information om nya affärstekniker och praktiska artiklar om utbildning och personlig utveckling mm.

Forskning

Genom den forskning om behoven inom den oberoende företagssektorn, som Institutet och ett flertal akademiska institutioner gjort under 1980 - talet, står det klart, att små till medelstora företag efterfrågar inte bara information, artiklar, lösningar mm utan också praktiskt stöd i form av direkt hjälp, "hands-on".

  © Institute for Independent Business International