Kutt ut navigering

Institute for Independent Business International nettside

Finn ut mer

Bilde av det norske flagg Norge

Om IIB


Innledning

The Institute for Independent Business (IIB) er den største organisasjonen av sitt slag med over 5.000 høyt kvalifiserte partnere, "Executive Associates", som etter en opplærings- og godkjenningsperiode har blitt akkreditert. De arbeider daglig med tusenvis av selskaper over hele verden hvorav de fleste er små- og mellomstore bedrifter, SMB-er.

Til forskjell fra store organisasjoner og selskaper savner SMB-ene ofte ressurser til å bygge opp et lederteam av profesjonelle ledere som har nødvendig kompetanse til å dekke alle kritiske disipliner innen bedriftsledelse. Som regel faller byrden for å utvikle et fremgangsrikt foretak på et fåtalls personer; eieren, lederen eller en partner. Ofte ligger ansvaret på én person. Med så mange ulike ansvarsområder og med så få ressurser, kjenner mange ledere seg frustrert over stadig økende krav.

Bakgrunn

IIB ble grunnlagt i 1984 og har siden utviklet seg parallelt med behovene til SMB-er over hele verden.

Forretningskunnskap

IIB har gitt det stadig økende antall av akkrediterte partnere og uavhengige bedriftseiere tilgang til informasjon som normalt ikke ville være tilgjengelige for dem. I tillegg utgir IIB publikasjonen "Independent Business Today", tidligere "Small Business Today" som gir den uavhengige bedriftseieren informasjon om faglige emner og akademiske forskningsresultater i klarspråk. Den inneholder også artikler om nye forretningsmetoder og praktiske råd om opplæring og personlig utvikling.

Forskning

Gjennom den forskning på behovene til små- og mellomstore bedrifter som IIB og mange akademiske institusjoner gjorde på åttitallet, går det frem at SMB-er ikke bar etterspør kunnskap og artikler, de har også behov for praktisk støtte i form av direkte, "hands-on" hjelp.

  © Institute for Independent Business International