Institute for Independent Business International

מידע נוסף

ישראל Change to: English

אודות IIB

מבוא

המכון לעסקים עצמאיים - IIB – Institute for Independent Business הוא הגדול בארגונים מסוגו. בו מעל ל- 5,000 עמיתים בכירים בעלי מיומנויות גבוהות שהוסמכו במסגרתו. הם עובדים עם אלפים רבים של עסקים, ברובם במגזר היזמות העסקית הקטנה והבינונית (SME – Small to Medium Enterprise). שלא כבארגונים ובחברות גדולות, ב SME חסרים בדרך כלל המשאבים לבנית צוות מקצוענים המנוסים בקשת התחומים הקריטיים לעסק. למעשה, משא אחזקת העסק העצמאי והמצליח ופתוחו, מוגבל בדרך כלל למספר קטן מאוד של בעלים / מנהלים / שותפים. לעיתים נופל משא זה על כתפי אדם אחד בלבד. כשיש כה הרבה לעשות ובמשאבים מוגבלים, רבים מהם מרגישים תסכול מהדרישות המתגברות ללא סוף, הנופלות עליהם.

רקע

המכון נוסד בשנת 1984, בהתחלה כמכון לעסקים בריטיים עצמאיים. מאז היווסדו המכון השתנה והתפתח לפי צרכי עסקים קטנים ובינוניים סביב העולם.

מידע עסקי

המכון העניק לגוף הגדל של עמיתים בכירים מוסמכים ולבעלי עסקים עצמאיים גישה לשפע מידע, שכרגיל אינו בהישג ידם. בנוסף לכך הפיק המכון פרסומים דוגמת Small Business Today – שהוחלף לא מזמן על ידי Independent Business Today . פרסום זה מביא לבעל העסק העצמאי לא רק מידע ממוקד שוטף אלא גם מחקר אקדמי נקי מלהג, מידע על טכניקות עסקיות חדשות ומאמרים מעשיים על הדרכה ופיתוח אישי.

מחקר

ממחקר על צורכי מגזר העסקים העצמאיים שנעשה על ידי המכון, כמו גם על ידי מספר מוסדות אקדמיים בשנות ה- 80, עולה שעסקים קטנים ובינוניים צריכים לא רק מידע ומאמרים, אלא גם עזרה מעשית בדמות עשיה בעסק עצמו.

 

 

  © זכויות יוצרים Institute for Independent Business International