αγνωώ πλεύση

Institute for Independent Business International

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

 

 

Ελλάς Ελλάς

Ποιό ειναι το ΙΙΒ

Μερικα βασικά στοιχεία

Το ΙΙΒ, ( The Institute for Independent Business ), είναι ο μεγαλύτερος οργανισμός στην κατηγορία του παγκοσμίως, με περισσότερους απο 5,000 ειδικά εκπαιδευμένους και διαπεπιστευμένους συμβουλους που εργάζονται σε χιλιάδες, κυριως μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις, (ΜΜΕ).

Σε αντίθεση με τις μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμούς, οι ΜΜΕ δεν διαθέτουν τα μεσα για να προσλάβουν η για να εκπαιδέυσουν προσωπικό που να καλύπτει ολο το φάσμα των αναγκών τους. Ετσι στην πράξη, το τεράστιο βάρος του ξεκινήματος και της ανάπτυξης μιας ΜΜΕ πέφτει συνήθως στα χέρια ενος η δυο συνεταίρων, η ακόμα και σε ενα άτομο, με αποτέλεσμα ηυξημένου αγχους και φθίνουσας απόδοσης.

Ιστορική Αναδρομή

Το ΙΙΒ ιδρύθηκε το 1984, αρχικά σαν Τhe Institute for Independent British Businesses. Απο τότε και μέχρι σήμερα το Ινστιτούτο συνεχώς μεγαλώνει με κύριο γνώμωνα τις ανάγκες των ΜΜΕ ανα τον κόσμο.

Επιχειρηματική Πληροφόρηση

Το ΙΙΒ παρέχει στον συνεχώς αυξανόμενο αριθμό των διαπεπιστευμένων συμβούλων του, καθώς και στις ΜΜΕ παγκοσμίως, πρόσβαση σε ενα πακτωλό επιχειρηματικής πληροφόρησης και μεθόδων εργασίας τα οποία ειναι πολυ δύσκολο να βρoύν απο μόνες τους οι ΜΜΕ. Παράλληλα, το Ινστιτούτο εκδίδει το Independent Business Today, το περιοδικό που ειχε αρχικά ξεκινήσει σαν Small Business Today. Το περιοδικό αδιάλειπτα ενημερώνει τις ΜΜΕ για τις τελευταίες μεθόδους διοίκησης σε απλή γλώσσα και προσφέρεται για συνεχή επαγγελματική επιμόρφωση.

Ερευνα

Απο την 10ετία του 1980 το ΙΙΒ μαζί με αλλους εκπαιδευτικούς οργανισμούς απέδειξε πλήρως οτι οι ΜΜΕ, πέρα απο πληροφόρηση, εχουν άμεση ανάγκη οχι μόνο απο πρακτικές συμβουλές αλλά και απο βοήθεια στην εφαρμογή τους.

 

 

  © Institute for Independent Business International